ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 ในที่วัน 3 สิงหาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์