ประชุมเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติในการขอกำหนด ตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดประชุมเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติในการขอกำหนด ตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

   แกลลอรี่