ประชุมโครงสร้างหลักสูตร (ทีมร่าง ปรับระเบียบ ประกาศ)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ​5 จัดการประชุมโครงสร้างหลักสูตร (ทีมร่าง ปรับระเบียบ ประกาศ)
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   แกลลอรี่