พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ “พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564” วันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ลิงค์สำหรับระบบยืนยันการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

https://www.xn--b3cnfjw6fvb0acotq.com/?fbclid=IwAR1Thjf-Vy0z0udn9WTmHkNTNJ5sebC6jl1fhbIyH7mRencdXHSitPC0eoc

ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในพิธีพระราขทานปริญาบัตร https://drive.google.com/file/d/1RIY47BwM1bIPmSijuIjwZ6ev0y9vnFHR/view?usp=sharing