พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562