พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 และประจำปีการศึกษา 2564
 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565
ณ โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี