พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 – 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 – 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

   แกลลอรี่