พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย – ไต้หวัน (บีดีไอ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับ บริษัทเฟิสท์รับเบอร์ จำกัด บริษัทเอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

   แกลลอรี่