พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สาขาการบัญชีและวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สาขาเทคโนโลยีการผลิต เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องเฟืองฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

แกลลอรี่