พิธีสรงน้ำพระ

พิธีสรงน้ำพระ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที 14 เมษายน 2563 ณ อาคารอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

   แกลลอรี่