พิธีไหว้ครู 2565

คณะผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พิธีทางพระพุทธศาสนา และพิธีไหว้ครู ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

   แกลลอรี่