มว.ศธ.เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ภายใต้นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ห้องน้ำในสถานศึกษา “สุขาดี มีความสุข” เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ระบบอาชีวศึกษา!!

มว.ศธ.เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ภายใต้นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ห้องน้ำในสถานศึกษา “สุขาดี
มีความสุข” เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ระบบอาชีวศึกษา!!

เวทีข่าว ออนไลน์
http://www.vateekhao.com/2024/05/blog-post_73.html

Leadertoday online
http://www.leadertoday.net/2024/05/blog-post_36.html

น.ส.พ.เสียงสัมพันธ์
https://saingsumpun.blogspot.com/2024/05/blog-post_133.html