มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

คณะกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 แด่รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อดีตนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

แกลลอรี่