มุทิตาจิตเนื่องโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 คณะผู้บริหารสถาบันฯ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องเฟื่องฟ้าชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

   แกลลอรี่