วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะผู้บริหารและบุคลกรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิพัฒน์มงคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

   แกลลอรี่