สถาบันการอาขีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมหารือการแนะแนวนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการอาขีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมหารือการแนะแนวนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   แกลลอรี่