สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5“กระแสพลวัตภายใต้ Digital Economy แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการใช้ชีวิตคุณภาพ

เพจข่าว • สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 57 ปี • “ข่าวสร้างสรรค์ สู่สังคม”

https://www.facebook.com/100064574207091/posts/382838053878665/?d=n

 

 

• สื่อกลางเดลี่ออนไลน์ • “ข่าวสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์”

https://www.facebook.com/572722816430242/posts/1745382395830939/

 

เพจข่าว • สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 57 ปี • “ข่าวสร้างสรรค์ สู่สังคม”

https://www.facebook.com/100064574207091/posts/382838053878665/?d=n

 

• สื่อกลางเดลี่ออนไลน์ • “ข่าวสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์”

https://www.facebook.com/572722816430242/posts/1745382395830939/

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5“กระแสพลวัตภายใต้ Digital Economy แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการใช้ชีวิตคุณภาพ”

 

“หนังสือพิมพ์ประชาไท42ปี”
..หนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน..
##T.Newsman007Online##
..จริงจังจริงใจรับใช้ประชาชน..

 

https://www.facebook.com/100031018435007/posts/687531355624139/?d=n

https://www.facebook.com/1416823535235926/posts/pfbid0qXxmZfdhu4uRcDSzodKXK5fXvZyKVW7LqQPXQrGJWXNCudxH8bc4Cb5jkA3moCtLl/?d=n

 

“สภท.นิวส์ เพจข่าวประชาสัมพันธ์”

https://www.facebook.com/265565507189746/posts/1467737886972496/?d=n

 

เว็บไซต์สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.57ปี)

http://www.ppat2508.org/?p=18106

 

น.ส.พ.เรื่องจริงผ่านเลนส์ออนไลน์

https://panlensonline.blogspot.com/2022/06/5-digital-economy.html

 

https://www.facebook.com/508309166017558/posts/pfbid0C6RospV2CaA8LNxdALKzb7JBhPmC3jESoNKnAiFb7MrH5kyQjkGDtxZ7iPqFu4rUl/

 

http://www.thanjainews2017.com/2022/06/blog-post_244.html

 

– Siam Hotline News

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 “กระแสพลวัตภายใต้ Digital Economy แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการใช้ชีวิตคุณภาพ”

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 “กระแสพลวัตภายใต้ Digital Economy แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการใช้ชีวิตคุณภาพ”