สถาบันการอาชีวศึกษาภาคลาง 5 จัดการประชุมคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคลาง 5 จัดการประชุมคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องนนทรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

   แกลลอรี่