สถาบันการอาชีวศึกษาภาคลาง 5 จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องนนทรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคลาง 5 จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องนนทรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

   แกลลอรี่