สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ในวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

   แกลลอรี่