สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขยายเครือข่ายความร่วมมือพัฒนากำลังคนคุณภาพสูง ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน และองค์กร IM Japan และหอการค้าไทย ประชุมโครงการ “4 ความร่วมมือพัฒนากำลังคนคุณภาพสูง”

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขยายเครือข่ายความร่วมมือพัฒนากำลังคนคุณภาพสูง ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน และองค์กร IM Japan และหอการค้าไทย ประชุมโครงการ “4 ความร่วมมือพัฒนากำลังคนคุณภาพสูง”

นสพ.สภท.นิวส์ – 🔻สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5… | Facebook

สถาบันการอาชีวศึกษ… – สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. | Facebook

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5… – สื่อกลางเดลี่ Online | Facebook

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5… – หนังสือพิมพ์ประชาไท | Facebook

khaopenkhao