สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบลานยืดเหยียดออกกำลังกายสำหรับ 13 สวนสาธารณะ แก่ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร “โครงการเพื่อสังคม ลานยืดเหยียดออกกำลังกาย”

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบลานยืดเหยียดออกกำลังกายสำหรับ 13 สวนสาธารณะ แก่ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร “โครงการเพื่อสังคม ลานยืดเหยียดออกกำลังกาย”

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับบริษัท… – สื่อกลางเดลี่ Online | Facebook

สถาบันการอาชีวศึกษ… – สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. | Facebook