สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ จัดโครงการฝึกอบรมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมการดูแลระบบพัฒนาทักษะความคิด สำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21

หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์: สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ (thanjainews2017.com)