สอก.5 ร่วมหารือกับสมาคมชาวเพชรบุรี และ คณะกรรมการบริหารสภาวิทยาลัยเพชรบุรี…

นายยุทธนา หยิมการุณ นายกสมาคมชาวเพชรบุรี ร่วมหารือกับ นายอรรถการ ตฤษณารังษี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวเพชรบุรีผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และผู้บริหารในอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอุรุพงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

   แกลลอรี่