สอก.5 เข้าร่วมเป็นเกียรติในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาว

คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมเป็นเกียรติในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาวระหว่างจังหวัดสมุทรสงคราม กับ สถาบันตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

   แกลลอรี่