การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน ด้านยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

   แกลลอรี่