แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

   แกลลอรี่