แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

   แกลลอรี่