แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

   แกลลอรี่