แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ในวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

   แกลลอรี่