โครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร (กิจกรรม : นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สัญจร) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

โครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร (กิจกรรม : นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สัญจร)
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
โดยมี นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธาน