โครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร (กิจกรรม : นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สัญจร) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

โครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร (กิจกรรม : นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สัญจร)
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
โดยมี นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธาน