โครงการพัฒนาองค์ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา สำหรับผู้บริหาร “หลักสูตร ตบอ.รุ่น 1”

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา
สำหรับผู้บริหาร “หลักสูตร ตบอ.รุ่น 1”
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดพิธีและบรรยายพิเศษ

   แกลลอรี่