โครงการพัฒนาองค์ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษาสำหรับผู้บริหาร “หลักสูตร ตบอ.รุ่น 1” ครั้งที่ 2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดย ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถานบันฯ จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษาสำหรับผู้บริหาร “หลักสูตร ตบอ.รุ่น 1”
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยมี นายธวัชชัย ฤกษ์สำราญ รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายล์ และคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์ 5G บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

   แกลลอรี่