โครงการพัฒนาองค์ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา “หลักสูตร ตบอ.รุ่น 1 ครั้งที่ 7

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา “หลักสูตร ตบอ.รุ่น 1” ครั้งที่ 7 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) “ทิศทางการผลิตระบบออโตเมชั่น สำหรับอนาคต” เป็นวิทยากร

   แกลลอรี่