โครงการพัฒนาองค์ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา “หลักสูตร ตบอ.รุ่น 1” ครั้งที่ 8

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา “หลักสูตร ตบอ.รุ่น 1” ครั้งที่ 8 วันที่ 4 มีนาคม 2566 โดยมีนายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP และนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ปัญจวัฒนาพลาสติก (PJW) วิทยากรบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ “กลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบด้านการค้ายุคประเทศไทย 5G กับการศึกษา”

   แกลลอรี่