โครงการอบรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ศธ. 02 ออนไลน์

สถาบัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ศธ. 02 ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานเปิดโครงการ

   แกลลอรี่