โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนปริญญาตรี

นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนปริญญาตรี (การพัฒนา ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและการประกันคุณภาพหลักสูตรปริญญา เพื่อจัดทำ CHE QA) ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ เกาะกอหญ้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

   แกลลอรี่