สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้เข้าร่วมจัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5

สถาบันการอาชีวศึ…

ประกาศผลการพิจารณาและจัดลำดับผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่ 5

กดปุ่มสีแดงด้านล…

การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอรูปแบบบรรยาย ของการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5

การประชุมคณะกรรม…

การประชุมคณะกรรมการตัดสินบทความวิชาการ ในการประชุมประชุมวิชาการ

การประชุมคณะกรรม…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือระบบประกันคุณภาพ IVEQA

สถาบันการอาชีวศึ…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (e-bidding)

กดปุ่มสีแดงด้านล…

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยี และ นวัตกรรม อาชีวศึกษา ระดับชาติครั้งที่ 5 ครั้ง 8/2564

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

สถาบันการอาชีวศึ…

เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและระดับดีมาก

กดปุ่มสีแดงด้านล…

ประชุมคณะกรรมการจัดทำเล่มบรรณาธิการกิจ ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที5

ประชุมคณะกรรมการ…