การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2567

สถาบันการอาชีวศึ…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เร่งขยายเครือข่ายความร่วมมือการจัดทวิภาคีคุณภาพสูง กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “สร้างเครือข่ายและความร่วมมือ เป้าหมายผลิตแรงงานคุณภาพสูงสู่สากล”

สถาบันการอาชีวศึ…

ขอแสดงความยินดีกับ…

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 6/2566

สถาบันการอาชีวศึ…

ขอแสดงความยินดีกับ…

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/2566

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 4/2566

สถาบันการอาชีวศึ…

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ มอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมี รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีฯ เป็นผู้รับมอบทุนให้กับเด็กชายขอบที่ด้อยโอกาส จำนวน 2 ทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วันที่13 กรกฎาคม 66

นายกสภาสถาบันการ…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เร่งขยายเครือข่ายความร่วมมือการจัดทวิภาคีคุณภาพสูง กับองค์กร IM Japan (International Management Japan

https://saingsum…

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (วาระพิเศษ)

สถาบันการอาชีวศึ…