สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบลานยืดเหยียดออกกำลังกายสำหรับ 13 สวนสาธารณะ แก่ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร “โครงการเพื่อสังคม ลานยืดเหยียดออกกำลังกาย”

สถาบันการอาชีวศึ…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขยายเครือข่ายความร่วมมือพัฒนากำลังคนคุณภาพสูง ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน และองค์กร IM Japan และหอการค้าไทย ประชุมโครงการ “4 ความร่วมมือพัฒนากำลังคนคุณภาพสูง”

สถาบันการอาชีวศึ…

มว.ศธ.เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ภายใต้นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ห้องน้ำในสถานศึกษา “สุขาดี มีความสุข” เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ระบบอาชีวศึกษา!!

มว.ศธ.เยี่ยมชมกา…

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 4/2567

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมคณะทำงานโครงการความร่วมมือทวิภาคีต่างประเทศ กรณีศึกษา โครงการความร่วมมือกระทรวงแรงงานและมูลนิธิ IM Japan

สถาบันการอาชีวศึ…

ศ.(พิเศษ)ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานหลักสูตรฯ ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “เลิศวิริยะ”

ศ.(พิเศษ)ชาญชัย …

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 3/2567

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2567

สถาบันการอาชีวศึ…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เร่งขยายเครือข่ายความร่วมมือการจัดทวิภาคีคุณภาพสูง กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “สร้างเครือข่ายและความร่วมมือ เป้าหมายผลิตแรงงานคุณภาพสูงสู่สากล”

สถาบันการอาชีวศึ…

ขอแสดงความยินดีกับ…