นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ มอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมี รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีฯ เป็นผู้รับมอบทุนให้กับเด็กชายขอบที่ด้อยโอกาส จำนวน 2 ทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วันที่13 กรกฎาคม 66

นายกสภาสถาบันการ…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เร่งขยายเครือข่ายความร่วมมือการจัดทวิภาคีคุณภาพสูง กับองค์กร IM Japan (International Management Japan

https://saingsum…

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2566

“หนังสือพิมพ์ประ…

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาองค์ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา สำหรับผู้บริหาร “หลักสูตร ตบอ. รุ่นที่ 1”

เพจข่าว • สมาคมห…

พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงการศึกษา 2566

  ชอแสดงควา…

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ จัดโครงการฝึกอบรมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมการดูแลระบบพัฒนาทักษะความคิด สำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21

หนังสือพิมพ์ทันใ…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลบัณฑิต “จัดระเบียบความคิด เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและถูกต้อง จิตสร้างสำนึกสาธารณะเสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบัณฑิตมืออาชีพสู่การพัฒนาที่ยังยืน”

    &#…

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2566 และประชุมผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัด

ประชุมคณะกรรมการ…

พิธีลงนามMOU วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี กับ สมาคมชาวเพชรบุรี

#ชัดทุกกระแส htt…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จับมือ บริษัท แปซิฟิก ไพพ์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาทักษะแรงงานแห่งอนาคตและกิจกรรมเพื่อสังคม เริ่มคลิ๊ก อ๊อฟ 29 มกราคม นี้

สถาบันการอาชีวศึ…