ประกาศเรื่องรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัตสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2565 )

กดปุ่มสีแดงด้านล…

ประกาศเรื่องรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่มีผลการปฎิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

กดปุ่มสีแดงด้านล…

ขอแสดงความยินดีกับ…

ขอแสดงความยินดีกับ…