การประชุมคณะกรรมการคัดเลือดนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือดนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของมูลนิธิอาชีวสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

แกลลอรี่