พิธีส่งมอบนวัตกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

พิธีส่งมอบนวัตกรรมงานเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาตกลาง 5 ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 10 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

   แกลลอรี่