วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2563 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

   แกลลอรี่