พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง)

นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับสถานประกอบการ และประชุมวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

   แกลลอรี่