สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน ในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน ในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

   แกลลอรี่