ประชุมหาแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ปี 2567 สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมประชุมหาแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ปี 2567 สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร โดยมีผู้อำนวยการสำนักอาชีวศึกษาบัณฑิต 23 สถาบันเข้าร่วม ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   แกลลอรี่