โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดิจิตอลฯ (ระยะที่ 1)

ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานเปิดและเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดิจิตอลในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 (ระยะที่ 1) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

   แกลลอรี่