โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดิจิตอล

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดิจิตอลเพื่อการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 (ระยะที่ 2) ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานเปิดโครงการ

   แกลลอรี่