แสดงมุทิตาจิตเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ

กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

   แกลลอรี่